Neem gerust contact met ons op

Bellen of e-mailen kan ook naar:

Telefoonnummer: 046-4433839

Email: info@topsportlimburg.nl

 

Criteria

Criteria

De kerntaak van de Olympische Netwerken is het begeleiden en ondersteunen van (aankomende) topsporters. De aard van deze begeleiding / ondersteuning en de mate waarin tegemoet wordt gekomen aan de wensen / behoeften van de individuele topsporters, begint bij het vaststellen van de topsportstatus.

De criteria van de topsportstatussen in Nederland zijn per sporttak in samenwerking met de sportbonden en NOC*NSF landelijk vastgelegd. In de toekenning van de statussen zit een verschil en iedere topsportstatus heeft een vervaldatum. Daarin moet een onderscheid gemaakt worden tussen de landelijke statussen en de regionale statussen.

Landelijke status (A - Selectie - HP - IT - NT - Bel)
De landelijke status wordt vastgesteld door de sportbond waarbij een sporter is aangesloten. Op basis van een talentprofiel, dat opgesteld wordt in samenwerking met NOC*NSF, bepaalt een sportbond welke sporters in aanmerking komen voor een landelijke status. Deze sporters worden door de sportbonden doorgegeven aan NOC*NSF en verwerkt in een landelijke database. Topsport Limburg heeft toegang tot deze database en kan de topsportstatus van de sporters in deze database bekijken en overnemen.

De landelijke status heeft een vervaldatum en deze kan per sporttak verschillen. De vervaldatum is bekend bij Topsport Limburg en kan te allen tijde worden opgevraagd door een sporter. Zodra er een wijziging is in de landelijke status (indien de status wordt verhoogd, verlaagd of vervalt) worden de sporters per mail op de hoogte gebracht door Topsport Limburg van deze wijziging. Een sporter dient er dus rekening mee te houden dat een landelijke status door het jaar heen door de sportbond aangepast kan worden.

LET OP: Alleen sporters die een sporttak beoefenen die valt onder de categorie Topsport en gefinancierd wordt door NOC*NSF, kunnen in aanmerking komen voor een landelijke status. Een overzicht van alle sporttakken en de indeling staat in het overzicht topsportdisciplines van het NOC*NSF

Regionale status (RS1 - RS2 - E)
De regionale status wordt vastgesteld door Topsport Limburg op basis van de criteria die door het Olympisch Netwerk in samenwerking met de sportbonden zijn opgesteld. De vervaldatum voor de regionale status van 2019 is altijd 31 december 2019. Voor die tijd krijgen sporters en trainers de mogelijkheid om hun resultaten en plannen door te geven op basis waarvan de status voor het jaar erna wordt vastgesteld.

In onderstaand schema staat een overzicht van de algemene richtlijnen van de topsportstatussen in Nederland. Om in aanmerking te kunnen komen voor een topsportstatus dienen sporters een sport te beoefenen die erkend wordt als topsportdiscipline van NOC*NSF. Let op: dit zijn de algemene richtlijnen. Iedere sportbond gebruikt deze richtlijnen voor het invullen van het talentprofiel voor haar sporttak(ken) en deze kunnen derhalve verschillen. Topsporters en talenten kunnen het talentprofiel ingevuld voor zijn / haar sporttak opvragen bij de sportbond.

Status

Omschrijving 

 A

Sporters (senioren) die minstens tot de besten van de wereld behoren.
Criteria: sporters die lid zijn van senioren selectie van de sportbond / sporters die prestaties leveren op het niveau van (minimaal) de 'Top 8 van de wereld'.

Selectie

De Selectie-status is niet gekoppeld aan een prestatie-eis, maar de bond bepaalt op basis van selectiebeleid welke sporters voor deze status in aanmerking komen.

Internationaal
Talent (IT)

Sporters (jeugd) die minstens behoren tot het hoogste landelijke prestatieniveau in hun leeftijdscategorie.
Criteria: internationaal, individueel top 16 of team top 10 van de leeftijdscategorie senioren -1 / wereldranglijst top 16 leeftijdscategorie senioren -1 / lid nationale selectie.

Nationaal Talent (NT)

Sporters (jeugd) die minstens behoren tot het hoogste landelijke prestatieniveau in hun leeftijdscategorie.
Criteria: internationaal, individueel top 16 of team top 10 van de leeftijdscategorie senioren -1 en senioren -2 / lid nationale selectie.

Belofte (Bel)

Sporters (jeugd) die minstens behoren tot het hoogst landelijke prestatieniveau in hun leeftijdscategorie.
Criteria: lid nationale selectie / nationale top 5 leeftijdsgroep.

Regio Status 1 (RS1)

Sporters (senioren / jeugd) die minstens tot de besten van Nederland behoren.
Criteria: sporters die lid zijn van de landelijke bondsselectie / sporters die op individuele basis uitkomen op Worldcups / sporters die uitkomen in de hoogste landelijke senioren competitie / sporters die deelnemen aan E(J)K en W(J)K.

Regio Status 2 (RS2)

Sporters (jeugd) die binnen hun leeftijdscategorie op regionaal niveau tot de beteren behoren.
Criteria: sporters die uitkomen op het hoogste niveau van de landelijke jeugdcompetitie / sporters die lid zijn van een regionale selectie van de bond / sporters die lid zijn van districtsselecties / sporters die deelnemen aan door de bond erkende talentencentra.

E

Gekwalificeerde begeleiders, zoals trainers, coaches, artsen en teammanagers van bovengenoemde categorieën topsporters.