Neem gerust contact met ons op

Bellen of e-mailen kan ook naar:

Topsport Limburg

Telefoonnummer: 046-4433839

Email: info@topsportlimburg.nl        

Website: www.topsportlimburg.nl

Topsporttalentenfonds 2017

Het Topsporttalentenfonds 2017 is gesloten, er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Zodra het Topsporttalentenfonds 2018 wordt geopend, zal dit gecommuniceerd worden via de website.

Topsport Limburg heeft een topsporttalentenfonds dat topsporters en talenten financieel ondersteunt. Het topsporttalentenfonds wordt gevuld door subsidies en vrijwillige bijdragen van verschillende organisaties. De grootte van het fonds is afhankelijk van deze bijdragen en subsidies en kan per jaar variëren.

Welke sporters kunnen in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning?

Om in aanmerking te kunnen komen voor een financiële ondersteuning uit het topsporttalentenfonds dienen sporters minimaal te voldoen aan onderstaande criteria:

 • De sporter beoefent een sport die valt binnen de categorie 1, 2 of 3 of de sporter beoefent een sport die valt binnen de categorie 4a of 4b (mits Olympisch / Paralympisch)*
 • De sporter heeft de status A, Selectie (voorheen B), HP, IT of NT**
 • De sporter is lid van de nationale (jeugd)selectie van de bond
 • De sporter neemt deel aan EK / WK in de hoogste klasse / divisie
 • De sporter heeft de Nederlandse nationaliteit
 • De sporter heeft een intakegesprek gehad bij Topsport Limburg

* Bekijk hier de indeling van de door NOC*NSF erkende topsportdisciplines

** De topsportstatus dient bij aanvraag nog minimaal 3 maanden geldig zijn. Peildatum is de datum van ontvangst van de aanvraag en de geldigheid van de topsportstatus wordt getoetst aan de database van NOC*NSF.

Uitsluitend aanvragen die betrekking hebben op activiteiten, middelen en faciliteiten die bijdragen aan de ontwikkeling naar een internationaal topsportniveau worden gehonoreerd. De sporter moet kunnen aantonen geen of onvoldoende andere bijdrage te ontvangen in de vorm van subsidie, sponsoring of inkomen.


De criteria voor het topsporttalentenfonds kunnen veranderen en worden per jaar vastgesteld.


Hoe kom je in aanmerking voor het topsporttalentenfonds?

Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning uit het topsporttalentenfonds dienen sporters een aanvraag in te dienen via een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden via info@topsportlimburg.nl

Alle aanvragen worden op waarheid getoetst en de hoogte van de ondersteuning wordt bepaald door de toekenningscommissie van het topsporttalentenfonds van Topsport Limburg. Er wordt alleen uitgekeerd als het topsporttalentenfonds over voldoende middelen beschikt. Het Topsporttalentenfonds kan gedurende het jaar gesloten worden, dit wordt vermeld op de website.

Een toekenning uit het topsporttalentenfonds geldt voor een kalenderjaar. Aan een toekenning uit het topsporttalentenfonds kunnen geen rechten worden ontleend voor het jaar er na. Dit geldt voor zowel de toekenning als de hoogte van het bedrag.


Welke tegenprestatie verwacht Topsport Limburg van de sporters die een ondersteuning ontvangen uit het topsporttalentenfonds?

Bij een toekenning uit het topsporttalentenfonds wordt van de sporter een tegenprestatie verwacht. Onderstaand de tegenprestaties waaraan de sporter zich dient te houden:

 • De sporter draagt de naam van Topsport Limburg positief uit
 • De sporter voedt Topsport Limburg met nieuws
 • De sporter draagt de ’Go for Gold badge’ op training- en wedstrijdkleding (indien mogelijk)
 • De sporter noemt Topsport Limburg in zijn/haar communicatie-uitingen als sponsor
 • De sporter stelt zich (in overleg) beschikbaar voor activiteiten van Topsport Limburg
 • De sporter levert een actiefoto in hoge resolutie aan die door Topsport Limburg vrij gebruikt mag worden


Het topsporttalentenfonds van Topsport Limburg wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

 

Heb jij vragen over het topsporttalentenfonds?

Stuur ons een e-mail!