Neem gerust contact met ons op

Bellen of e-mailen kan ook naar:

Telefoonnummer: 046-4433839

Email: info@topsportlimburg.nl

 

Individuele begeleiding

Bij Topsport Limburg staan momenteel meer dan 1500 talenten en topsporters geregistreerd. Deze talenten en topsporters worden afhankelijk van de fase waarin ze zich bevinden, geïnformeerd, gestimuleerd, ondersteund en (individueel) begeleid.

Het begeleiden en ondersteunen van de talenten / topsporters en hun omgeving wordt gedaan binnen de doorlopende sportleerlijnen van NOC*NSF. En de mate van ondersteuning hangt af van de status en ambities van de sporter.

Sporters met en zonder beperking, die hun ambitie willen realiseren worden door de betreffende sportbond erkend als een talent of topsporter. Topsport Limburg registreert deze sporters, voorziet ze van een topsportpas en begeleidt/ondersteunt ze tijdens hun opleiding tot topsporter. Deze begeleiding en ondersteuning gebeurt o.a. door de individuele topsportbegeleiders van Topsport Limburg.

De sporters worden verdeeld in twee groepen:

  • sporters met een landelijke status (A t/m Belofte) - proactieve begeleiding
  • sporters met een regionale status (RS1 en RS2) - reactieve begeleiding


Proactief
De eerste groep (sporters met een landelijke status) wordt proactief begeleid door de individuele begeleiders van Topsport Limburg. Deze proactieve begeleiding begint met een intakegesprek waarin de omgeving van de sporter in kaart wordt gebracht met behulp van het door Topsport Limburg ontwikkelde omgevingsmodel.

Vanuit deze beginsituatie wordt gedurende de gehele carrière van de sporter getracht de omgeving samen zo in te richten dat de sporter zich zo weinig mogelijk hoeft bezig te houden met randzaken en vooral kan concentreren op zijn / haar sport om het beste uit zichzelf te halen. Bij het inrichten van de ideale omgeving, die verandert gedurende de gehele carrière, wordt gebruik gemaakt van het faciliteitennetwerk dat bestaat uit organisaties en personen die diensten beschikbaar stellen op (para)medisch, sporttechnisch en sociaal maatschappelijk gebied.

Het aantal contactmomenten per sporters lopen uiteen en is afhankelijk van de situatie waarin de sporter zit, de keuzes die hij / zij moet maken en de uitdagingen en issues die hij / zij tegenkomt. Met iedere sporter wordt minimaal een keer een intakegesprek gepland, de overige contactmomenten zijn op aanvraag / initiatief van de sporter of Topsport Limburg.

Reactief
De tweede groep (sporters met een regionale status) wordt reactief begeleid en ontvangt vraaggerichte ondersteuning. Deze groep sporters staat ook geregistreerd en heeft een topsportpas waarmee ze gebruik kunnen maken van het faciliteitennetwerk van Topsport Limburg. Daarnaast kunnen ze met al hun vragen terecht bij Topsport Limburg.

Heb jij een vraag? Neem gerust contact met ons op!

Mail ons!